Cirkevné 8-ročné gymnázium Panny Márie s VJM, Kolárovo

Cirkevné 8-ročné gymnázium Panny Márie s VJM, Kolárovo

Brnenské námestie 15
94603 Kolárovo
IČO: 31825729

Informácie o inštitúcii Cirkevné 8-ročné gymnázium Panny Márie s VJM, Kolárovo

 

Iskolánkról

Története


Akármilyen hihetetlennek is tűnik, Gútán vannak hagyományai az egyházi oktatási intézményeknek. Maga a település története egészen a 13. századra vezethető vissza, s az elmúlt évszázadok alatt bizony több egyházi alapítású iskola is működött itt. A II. világháború előtt 1938-ban Gútának volt egy 6 osztályos katolikus fiúiskolája, 8 osztályos katolikus leányiskolája, továbbá működött itt 1 zsidó osztály, 17 osztályos állami iskola, 1 szlovák nyelvű osztály és 9 osztályos polgári iskola.
        A Nagyboldogasszony 8-éves Egyházi Gimnázium, ha nem is közvetlenül, de közvetve mindenképpen eme szép hagyomány követőjének tekintheti magát, s bizonyosan az alapítói tevékenységben résztvevő embereket is hasonló cél és törekvés inspirálta arra, hogy Gútának, ennek a közel 11 ezer lakosú mezővárosnak gimnáziuma, s ha lehet, ennek a 70%-os többségű katolikus közösségnek egyházi gimnáziuma legyen.
Gimnáziumunkat, amely 1992. szeptember 1-jén nyitotta meg a diákok előtt a kapuit, a Pozsony-Nagyszombati Érseki Hivatal alapította. Mindez alapján elmondható, hogy az újonnan alakuló magyar tanítási nyelvű szlovákiai egyházi gimnáziumok között elsőként kezdtük meg működésünket. Az alapítástól kezdve szervezeti változás nélkül töretlenül folytatjuk nevelő-oktató tevékenységünket a keresztény nevelést igénylő gútai és Gúta környéki diákok számára.

A gimnázium alapításánál nagy szerepet vállalt az akkori gútai polgármester Harsányi Imrei úr, az akkori plébános Berkes Imre úr, valamint az iskola első igazgatónője Takács Zsuzsanna asszony.
        Iskolánk nagyságát tekintve a kisebb gimnáziumok közé tartozunk, jelenleg a 2005/2006-os tanévben 162 diák látogatja intézményünket.
A 2002/2003-as tanévben ünnepeltük intézményünk fennállásának 10. jubileumát, amelyen az iskola alapításánál tevékenykedő, intézményünket támogató vendégek vettek részt. A jubileumot Szentmisével, kiállítással, Emlékkönyv kiadásával és kulturális műsorral tettük emlékezetessé, valamint a jubileumi tanévben tantárgyversenyek szervezésével tettük közismertté iskolánkat.
        Gimnáziumunk önálló jogi személyként működik saját tulajdonú épületben, amelyben a tantermeken kívül saját étkezde található. Intézményünk nem rendelkezik tornateremmel, diákjaink tornaóráit Gúta Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatal jóvoltából a gútai városi sportcsarnokban bonyolítjuk le.

Gimnáziumunk eddigi igazgatói:

  • Mgr. Takács Zsuzsanna 1992 - 1995
  • Ing. Juhász István 1995 - 1998
  • Mgr. Baráth László 1998 - 2000
  • PaedDr. Priskin Zoltán 2000 -2009
  • Mgr. Decsi Katalin 2009 -
  •  

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Mgr. Katarína Decsi- riaditeľka

decsi . k @ gmail . com

 

Mgr. Arpád Tóth - zástupca

haupad @ freemail . hu

Kde nás nájdete?

Zobrazit